Tên sản phẩm

Giá bán

(VND)

Khuyến mại
 
Meige 18000 650.000  
Đại bàng XY12800 650.000  
Susan 5800 750.000  
Samus 666M 800.000  
BS98000H 800.000  
BS99000H 1.000.000  
Đại bàng TF 19000 1.000.000  
Meige 9800 800.000  
Đại bàng XY28000 1.200.000  
Đại bàng TF68000 1.200.000  
Meige 48000 1.300.000  
 
Đại bàng TF 98000 1.500.000  
Đại bàng TF99000 1.700.000  
Đại bàng TF218.000 1.600.000  
Đại bàng TF318.000 1.700.000  
Đại bàng TF 418.000 1.900.000  
Đại bàng TF 418000 loại 24 fet 2.000.000  
Đại bàng TF 518000 1.800.000  
Đại bàng TF 998000 1.800.000  
Đại bàng XY968000 1.900.000  
Đại bàng TZ 30000 2.500.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
Đại bàng TZ40000 4.000.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
   
Toshiba FI999000 2.300.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
Toshiba Z1 2.500.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
Toshiba Z2 2.500.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
Toshiba Z6 2.500.000  
Toshiba nước mặn, lợ 2.000.000  
     
Tiger 2.500.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
Tiger mới 32 fet to 2.200.000  
Đại bàng XFW 2.500.000 Tặng 1 máy sạc ắc quy
FLW 1.800.000  
   
Samus 666M 800.000  
Samus 888M 1.600.000  
Samus 998 IGBT 1.800.000  
Samus A095 1.600.000  
Samus 1207G 1.600.000  
Samus A098 2.500.000  
Samus 1600G 3.200.000  
Samus 1800G 5.000.000  
Samus 310/3000G 6.400.000  
Samus 8800G 8.000.000  
Samus 5800G 8.500.000  
Samus mặn lợ phèn ngọt 4.500.000  
FAST 1 5.000.000  
   
Kích giun đầu rồng 16800 2.000.000  
Kích giun 8 tụ 2.500.000  
     
Pin Lithium Soner 12V-25A 1.500.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium Soner 12V-30A 2.100.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium Soner 12V-40A 2.350.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium Soner 12V50A 2.500.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium Soner 12V80A 3.500.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium Soner 12V-120A 4.500.000 Tặng 1 máy sạc 
Pin lithium khác đặt hàng theo số Cells Tặng 1 máy sạc 
Cell 32650 40.000  
  
Máy sạc Ắc quy Soner 2020A 650.000  
Máy sạc Ắc quy Soner 12V-20A 850.000  
Máy sạc ắc quy Soner 12V-8A 300.000  
   
YBX 1999000 2.200.000  
     
HQL 999988 2.000.000  
HQL 999999 2.200.000  
     
IGBT 96000 1.300.000  
IGBT 120A 2.800.000