Bảo hành máy kích cá

Bảo hành máy kích cá
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chính sách bảo hành máy kích cá

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi bán ra là hàng chính hãng, các sản phẩm đều được bảo hành theo Quy định của nhà sản xuất, với các tiêu chí như sau:

1- Đổi mới: Hàng được dổi mới 1 đổi 1 ngay khi khách hàng nhận hàng và phát hiện ra lỗi của nhà sản xuất.

2 - Bảo hành sửa chữa: Các sản phẩm đều được bảo hành 3 tháng kể từ ngày bán, trong thời gian này Quý khách sẽ được sửa chữa miễn phí.

3 - Đổi các: Các sản phẩm Quý khách đã sử dụng sẽ được đổi các sang các sản phẩm mới với mức giá được tính toán dựa trên giá sản phẩm mới và định giá sản phẩm cũ.

 Chính sách bảo hành máy kích cá

All our products are sold as genuine, all products are covered under the manufacturer's regulations, with the following criteria:

1- Renewal: Renovated goods 1 change 1 as soon as the customer received the goods and discovered the fault of the manufacturer.

2 - Warranty repair: The products are warranted 3 months from the date of sale, during this time you will be repaired free of charge.

3 - Replacement: Products you have used will be redeemed to new products at a calculated price based on new product prices and old product pricing.

 

我们的产品全部销往均为正品,产品将通过制造商的监管覆盖,用以下标准:

1.创新:项目11为客户收到的货物尽快重新装修,并发现了制造商的过错。

2 - 保修维修:该产品在此期间,你将免费维修保修期为自销售之日起3个月。

3 - 更改的:您使用的产品将被改变的价格是基于新产品和产品定价的老价格计算的新产品。

Tags: chính sách bảo hành máy kích cá

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay