Mở Đại lý kích cá

Mở Đại lý kích cá
logo
5 stars - based on 1 reviews

Mở nhà phân phối máy kích cá

Để mở rộng đại bàn kinh doanh, chúng tôi liên tục mở các Nhà phân phối và Đại lý bán hàng các sản phẩm Máy kích cá.

Phạm vi: Khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. 

Điều kiện:

  • Là các hộ gia đình, các cửa hàng, anh em thợ điện tử có nhu cầu Kinh doanh các sản phẩm máy kích cá.
  • Đơn hàng mỗi lần nhập hàng tối thiểu là 5 đơn vị sản phẩm.
  • Ưu tiên các chủ Đại lý có kỹ thuật sửa chữa điện tử.

Thời gian: Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Quý vị bất cứ khi nào Quý vị cần.

Giới hạn: Mỗi một huyện, chúng tôi chỉ có thể mở 1 Đại lý

Liên hệ: 01657 486 520

 

In order to expand the business scope, we continuously open Distributors and Agents for sales of fishing rods.

Scope: Around 63 provinces across the country.

Condition:

As households, shops, electronics brethren wishing to trade in fishing tackle products.
Each order entry is a minimum of 5 product units.
Priority is given to dealers who have electronic repair technicians.
Time: We are always ready to cooperate with you whenever you need it.

Limited: Each district, we can only open 1 Agent

 

为了扩大业务桌子很大,我们不断开拓分销商和销售代理鱼产品机器启用。

适用范围:在整个全国各地的63个省。

条件:

作为家庭,商店,电子机械师兄弟需要的业务产品,使个人电脑。
至少每5种产品的单位进口订单。
优先考虑所有代理有电子维修技师。
时间:我们随时准备当你需要与你合作。

限制:每个区,我们只能开1个经销商

 

Tags: Mở Đại lý kích cá

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay